VarioLF2/2IN


VideoTramvaj typu VarioLF2/2IN je dvoučlánkové částečně nízkopodlažní vozidlo s kombinovanou výškou podlahy 390/655 mm a je určeno pro obousměrný samostatný provoz. Na vozidle je ale udělána příprava pro spřažení s krátkými vozy VarioLFplus.

Na obou stranách vozidla jsou čtvery dveře. Vstupy mezi podvozky vozidla mají sníženou podlahu, jsou bezbariérové, bez schodů s úrovní 350 mm nad temenem kolejnice.Vstupy u prvních dveří v obou směrech jízdy jsou jednokřídlé a mají šířku 750 mm. Jsou opatřeny jedním schodem vysokým 250 mm. Schod do uliček ze střední části vozidla je vysoký 190 mm. Minimální šířka uličky nad všemi podvozky je 670 mm.

Všechny tři podvozky typu KOMFORT plus jsou primárně a sekundárně odpružené a jsou samostatně plně otočné. Elektrická výzbroj s asynchronním přenosem výkonu výrobce ŠKODA ELECTRIC a.s. umožňuje rekuperovat elektrickou energii zpět do sítě. 


Fotogalerie


Produkty

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikát