Tramvaje pro Volgograd

V úterý 6.2.2007 proběhlo ve Volgogradu (RF) slavnostní předání prvních dvou kusů modernizovaných tramvají typu T3R.PV.

Tím bylo zahájeno plnění kontraktu, který byl podepsán mezi a.s. PRAGOIMEX a volgogradským dopravním podnikem „METROELEKTROT­RANS“. Kontrakt byl uzavřen na základě výsledku mezinárodního konkurzu, vypsaného Volgogradskou oblastí a PRAGOIMEX a.s. podle něj do Volgogradu dodá 112 modernizovaných tramvají T3 a 16 nových tříčlánkových tramvají v celkovém objemu cca 1,5 mld. Kč.

Na výrobě předávaných tramvají spolupracoval Dopravní podnik Ostrava, a.s. s Krnovskými opravnami a strojírnami, s.r.o.

Slavnostního předání se zúčastnili vedoucí představitelé Volgogradské oblasti, v čele s prvním náměstkem gubernátora V.A.Kabanovem, vedoucí představitelé města a dopravního podniku. Za českou stranu se kromě představitelů organizací zajišťujících dodávku zúčastnila předání i delegace vedení družebního města Ostravy v čele s náměstkem primátora Dr.V. Mynářem.

V souladu s podmínkami kontraktu bude část výroby modernizovaných tramvají postupně přemístěna do Volgogradské oblasti. Tím budou využity místní výrobní kapacity.


Fotogalerie


Aktuality

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikát