Souprava dvou tramvají VarioLF2 v Brně!

17.9.2009 – V rámci osmého „Evropského týdne mobility 2009“ naše Aliance společně s Dopravním podnikem města Brna, a.s. slavnostně představila ve vozovně Pisárky unikátní tramvajovou soupravu.

Spojením dvou tramvají typu VarioLF2R.E vznikla souprava s největší přepravní kapacitou cestujících a to nejen v Brně, ale i v celé České republice. Souprava je schopna přepravit až 450 cestujících. Celková délka tramvajového vlaku je 46,3 m.

Zvyšující se přepravní zátěž v Brně, na nejvytíženějších linkách č. 1 a 12, již nelze z provozních důvodů řešit dalším zkracováním jízdního intervalu mezi jednotlivými spoji. V dopravních špičkách dochází k nežádoucímu přeplňování tramvají – což zhoršuje kulturu cestování.

Východiskem je nasazení velkokapacitních souprav, přičemž  toto řešení je standardní v řadě zemí Evropské unie.

V České republice řádnému provozu takto dlouhých tramvajových vlaků dosud bránila legislativa. Vyhláška Ministerstva dopravy  č. 341/2002 Sb. omezovala maximální povolenou délku na 40 m. DPMB, a.s. společně se Sdružením dopravních podniků ČR inicioval novelizaci vyhlášky, která, s platností od 15.09.2009, umožňuje nasazení prezentované soupravy do běžného provozu.

Novému provoznímu požadavku se musely technicky přizpůsobit nejen tramvaje ale  došlo i k prodloužení nástupních tramvajových ostrůvků. Nutností bylo i zaškolení řidičů, kteří s jízdou takto dlouhé soupravy neměli patřičné návyky.

Kompletace jednotlivých  vozidel je prováděna v dílnách DPMB, a.s. podle dokumentace Smluvní Aliance společností PRAGOIMEX, Krnovské opravny a strojírny a VKV Praha.

Prezentovaná dvoučlánková vozidla vznikla hloubkovou rekonstrukcí více než 30 let starých tramvají typu K2.


Fotogalerie


Aktuality

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikát