PRAGOIMEX a Centrum Paraple

Ve čtvrtek 28. září 2006 předal generální ředitel PRAGOIMEXu Ing. Jaroslav Křemen do rukou Zdeňka Svěráka sponzorský dar ve výši 100 tis. Kč. pro Centrum Paraple.

Vše se odehrálo v rámci televizního přenosu Dobročinné akademie. Výtěžek použije Centrum Paraple na rozšíření pomoci lidem ochrnutým po poranění míchy a na přístavbu budovy Centra Paraple plánovanou na rok 2007.


Aktuality

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikát