InnoTrans 2012

Navštivte nás na Innotransu v Berlíně od 18.-21.9.2012 na společném stánku s Krnovskými opravnami a strojírnami v hale 9, expozice ACRI č.215.


Aktuality

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikát