Informace pro akcionáře

7.12.2016 Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno a výzva k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu. Ke stažení.

22.12.2016 Pozvánka na VH dne 24.1.2017 ke stažení.


Informace pro akcionáře


Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Certifikát