Informace pro akcionáře

17.5.2017 

Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s. oznamuje, že svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ, která se bude konat 22.6.2017 v 10.00 hodin v sídle společnosti.

Celý text pozvánky a výroční zpráva společnosti za rok 2016 je ke stažení.


Informace pro akcionáře


Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Certifikát