Czech Raildays 2007

Děkujeme všem, kteří nás navštívili na společné expozici TW Teamu a Dopravního podniku Ostrava a.s. na 8. ročníku mezinárodního veletrhu drážní a manipulační techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays 2007!


Aktuality

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikát