Bezbariérová tramvaj EVO 1


VideoPodrobnosti o tramvaji EVO 1 naleznete v přiloženém souboru ke stažení.

Čtyřnápravová jednosměrná nízkopodlažní tramvaj se čtyřmi dveřmi, plně otočnými podvozky a pevnými nápravami, elektrickou výzbrojí s IGBT měniči s rekuperací a klimatizací salonu pro cestující.

Vývoj tramvaje:  PRAGOIMEX a.s., VKV Praha s.r.o.

Stavba tramvaje: Krnovské opravny a strojírny s. r. o.

Nízkopodlažní tramvaj EVO1 je nejmenším zástupcem modulového řešení celé typové řady EVO, která symbolizuje slovo EVOLUTION - nepřetržitý rozvoj. EVO1 je jednočlánková tramvaj se dvěma plně otočnými podvozky (Bo´-Bo´) s délkou skříně 15,1 m. Tramvaje této délkové kategorie mají velkou provozní tradici díky předchozí rozsáhlé produkci ČKD Tatra a dobře pokrývaly provozní požadavky menších a středních měst, ale také dokázaly díky možnosti spřahování efektivně zajišťovat dopravu i na některých linkách velkých měst. Tramvaje této délkové kategorie také dobře respektují podmínky infrastruktury napájecí sítě, vozoven a dílen většiny menších dopravních podniků, aniž by generovaly požadavky na rozsáhlé investiční úpravy těchto zařízení. Plně nízkopodlažní tramvaj s délkou skříně 15,1 m, s otočnými podvozky, s pevnými nápravami, se čtyřmi dveřmi, s klimatizací salonu pro cestující, s progresivní elektrickou výzbrojí s rekuperací, s možností tvorby spřažených souprav přináší nesporné výhody jak pro cestující, tak i pro dopravní podniky.

Vozová skříň

Kostra vozové skříně je ocelová svařovaná z uzavřených i otevřených profilů a plechů. Vnější obložení bočnic je z laminátových dílů, které jsou na kostru přilepené. Čela jsou rovněž laminátová. Střecha je tvořena z laminátového sendvičového dílu. Konstrukce vozové skříně umožňuje díky stejné šířce modulů oken a dveří budoucí odvození obousměrného provedení tramvaje, případně aktivního vlečného vozidla. Skříň vozu plně vyhovuje evropským normám pro pevnost konstrukce EN 12663 a odolnost proti nárazům EN 15 227. Pevnost a odolnost byla modelově posouzena v Ústavu aplikované mechaniky v Brně a prakticky ověřena v    crashovém testu, který je pro tramvaje unikátní.

Stanoviště řidiče

Stanoviště je vybaveno pohodlným nastavitelným sedadlem, ručním řadičem, přehlednými ergonomicky uspořádanými ovladači a informačním displejem. Stanoviště má regulovatelné vytápění kaloriferem a vlastní klimatizační jednotku. Provozní  bezpečnost zvyšuje vnitřní a vnější kamerový systém a senzor pohybu na předním čele. Řidič má možnost ovládat automatické digitální informační systémy pro cestující i komunikovat s cestujícími pomocí Intercomu. Kromě vyhřívání čelních skel jsou vyhřívaná i skla předních dveří. Na zadním čele je pomocné řídící stanoviště.

Podvozek

Oba trakční podvozky jsou plně otočné kolem svislého čepu vozové skříně. Mají pevné nápravy na něž se přenáší přes převodovku trakční výkon asynchronního motoru připevněného na středním odpruženém příčníku. Primární vypružení tvoří pryžokovové prvky, sekundární vypružení je z dvojic šroubových pružin se svislými hydraulickými tlumiči. Kola jsou odpružená s použitím svislých pryžokovových vložek. Každý motor má hydraulicky ovládanou střadačovou brzdu. V podvozku jsou dvě elektromagnetické kolejnicové brzdy.)

Elektrická výzbroj

Trakční pohon se skládá ze dvou kontejnerů umístěných na střeše. Každý kontejner má vlastní střídač a brzdový měnič a zajišťuje napájení 2 kusů asynchronních trakčních motorů. Řešení výzbroje zajišťuje dojetí tramvaje i při poruše zařízení na jednom podvozku. Napájení pomocných obvodů 24 V DC zabezpečuje statický měnič.

Řídící systém

Pro řízení a diagnostiku elektrické výzbroje je použit mikroprocesorový distribuovaný řídící systém s komunikací po sběrnici CAN.

Pantograf

Elektricky ovládaný pantograf je vybaven speciálním čidlem, které zajistí, aby při nárazu na překážku došlo za pomoci autonomního pneumatického zařízení k rychlému stažení pantografu do základní polohy a zabránilo se tak jeho poškození.

Topení a klimatizace

Tepelnou pohodu v zimním období zajišťují pod sedadlem umístěné teplovzdušné agregáty o výkonu 6 x 3 kW. Prostor pro cestující má klimatizační jednotku s chladícím výkonem 25 kW. Jednotka umožňuje i temperování salonu topným výkonem 10 kW a má samostatný měnič DC/AC.

Osvětlení

Prostor pro cestující je osvětlen soustavou LED svítidel.

Dveře

Na tramvaji jsou zabudovány čtvery vně předsuvné dveře, které urychlují výměnu cestujících na zastávkách. První dveře jsou jednokřídlé o šířce 750 mm, další troje dveře jsou dvoukřídlé o šířce 1 300 mm. U druhých dveří je nainstalována ručně ovládaná mechanická plošina usnadňující nástup cestujícím s omezením mobility. Všechny dveře mají ochranné bezpečnostní systémy proti sevření cestujících.

Pískovací zařízení

Na první nápravě prvního podvozku a na levé straně třetí nápravy druhého podvozku jsou instalovány vyhřívané trysky vzduchových pískovačů. Sypače písku mají vnější i vnitřní plnění.

Mazání okolků

Na první nápravě prvního podvozku je instalováno zařízení pro mazání okolků.

Spřáhla

Na obou čelech vozidla jsou umístěna zakapotovaná skládací spřáhla, která jsou určena i pro trvalý provoz.

Kamerový systém

Vozidlo je vybaveno vnějším a vnitřním kamerovým systémem s přípravou pro záznam. Kamery jsou umístěny nad každými dveřmi, dále jsou 2 kamery pro exteriér a 4 kamery pro zobrazení interiéru.

Ostatní zařízení

Na vozidle je zabudován vizuální a akustický informační systém, který může mít konfiguraci dle požadavku zákazníka. Jeho součástí mohou být vnější i vnitřní informační panely, vnitřní LCD monitory a digitální hlásiče. K dispozici jsou i další informační a diagnostická zařízení jako například digitální tachograf, počítání cestujících, WI-FI, odbavovací tarifní systémy, stavění vlakové cesty, radiové pojítko, nebo řídící a informační systém dopravního podniku

Technické parametry

Rozchod

1435 mm

Uspořádání pojezdu              

Bo'-Bo'

Délka vozidel bez spřáhel

15 100 mm

Šířka vozidla

2 480 mm

Vzdálenost otočných čepů

7 000 mm

Výška podlahy nad temenem kolejnice 

350/390/500 mm

Maximální/minimální průměr kola

610/530 mm

Hmotnost prázdné tramvaje

20 000 kg± 5%

Hmotnost na nápravu při 5 os./m2

7 000 kg

Počet míst

30 sedících / 80 stojících  (při 5 os. / m2)

Nejmenší poloměr oblouku

18 m

Elektrická výzbroj

IGBT


Produkty


Soubory ke stažení

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem pro jakost.

Máme vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikát